Ngày 28 11 Thêm 2 ca mắc COVID-19 mới trở về từ Nga và Nhật Bản
22:21 28/11/2020