Trao giải thưởng và học bổng KAWAI lần thứ 37
11:20 27/11/2020