Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực
20:00 28/11/2020