Theo ông Trần Văn Chuyện - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, những năm đầu sau tái lập tỉnh (1992), các cơ quan thanh tra gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn hạn chế, đội ngũ cán bộ còn thiếu, tình hình tranh chấp, khiếu nại, tố cáo (KN,TC) khá phức tạp. Nhưng bằng sự quyết tâm, các cơ quan thanh tra tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu của mình, kịp thời giải quyết các yêu cầu, bức xúc của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội ở địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác thanh tra, giải quyết KN,TC, xem đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Từ năm 1992 đến nay, toàn ngành đã tiếp 56.630 lượt công dân, nhận 45.902 đơn KN,TC, kiến nghị, phản ánh của người dân trên các lĩnh vực: Hành chính, đất đai, nhà, tài sản, chính sách, chế độ công chức, viên chức, chính trị, văn hóa, xã hội và tư pháp. Qua phân loại, xử lý, có 25.875 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; đã giải quyết 25.770/25.875 đơn, đạt 99,94%. Kiến nghị thu hồi trên 10 tỉ đồng, 904ha đất, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trị giá trên 12 tỉ đồng, 70ha đất và 74.300,39 tấn lúa; kiến nghị xử lý nhiều tập thể, cá nhân sai phạm, nhất là những cá nhân có hành vi tham nhũng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Tổ chức triển khai 578 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC tại 615 đơn vị, kiến nghị khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót. Từ đó, đã tham mưu giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu kiện kéo dài, góp phần tạo được niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Công tác thanh tra kinh tế - xã hội đã góp phần làm trong sạch tổ chức Đảng, bộ máy quản lý Nhà nước các cấp, các ngành. Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 41.297 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực: Tài chính - ngân sách; xây dựng cơ bản, chuyên đề diện rộng về quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; đã góp phần phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng; kịp thời kiến nghị khắc phục nhiều bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách hiện hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực.

Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi cho ngân sách Nhà nước trên 170,865 tỉ đồng, 344,5ha đất; kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý 267 tập thể, xử lý hành chính 1.828 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 19 vụ, 115 đối tượng.

Vua kheBên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh còn triển khai trên 375 cuộc thanh tra, kiểm tra tại một số đơn vị trong việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót, giúp các đơn vị thực hiện công tác đạt hiệu quả hơn.

Cùng với sự phát triển của tỉnh, Thanh tra Sóc Trăng đã có những bước chuyển biến, trưởng thành và phát triển rõ nét, nhất là hiệu quả hoạt động thanh tra trong 5 năm qua. Hàng năm, các cơ quan thanh tra đã chủ động tiến hành hàng trăm cuộc thanh tra; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Hoạt động thanh tra đã kịp thời chỉ ra nhiều nhân tố tích cực, phát hiện và xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm; giải quyết dứt điểm hàng ngàn vụ việc bức xúc, được các ngành, các cấp và nhân dân đánh giá cao.

Đặc biệt, trong những năm qua, phong trào “Thi đua là yêu nước”, “Yêu nước là thi đua” của toàn ngành đã phát triển sôi nổi, mạnh mẽ. Từ phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phải nói rằng, vị thế của ngành Thanh tra tỉnh ngày càng được khẳng định, tạo được ảnh hưởng tốt, cũng như sự tin yêu của người dân và sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp, các ngành. Từ đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân trong ngành, nhất là cơ quan Thanh tra tỉnh được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý từ Trung ương đến địa phương.

Kinh tế - xã hội càng phát triển, nhiệm vụ của ngành Thanh tra càng nặng nề hơn. Ông Trần Văn Chuyện cho rằng: Các cơ quan thanh tra cần phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tình hình hiện nay của đất nước để có quyết tâm cao, phát huy hơn nữa vai trò của thanh tra; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, làm cho hoạt động thanh tra thực sự là phương thức hữu hiệu, sắc bén trong phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Vua kheVới mục tiêu đó, các cơ quan thanh tra tỉnh cần chủ động tham mưu thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về thanh tra, giải quyết KN,TC và phòng, chống tham nhũng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC và phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc thanh tra. Chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện có hiệu quả hoạt động thanh tra theo chương trình, kế hoạch; nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm được dư luận quan tâm; hoạt động thanh tra, kiểm tra phải hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; đồng thời kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách; góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng thông qua công tác thanh tra và giải quyết KN,TC.

Vua kheChủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; quan tâm đôn đốc việc triển khai thực hiện kịp thời quyết định giải quyết KN,TC đã có hiệu lực pháp luật. Phối hợp tham mưu xử lý khiếu kiện đông người, vượt cấp; góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, phục vụ cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp sắp tới. Tham mưu thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào chiều sâu; đẩy mạnh công khai, minh bạch trong hoạt động hành chính; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống tham nhũng.

Quan tâm xây dựng ngành Thanh tra tỉnh Sóc Trăng trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, công chức; giáo dục cho cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tận tụy trong công việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, đảm bảo “là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”.

Lê Ngọc Long