Đối thoại Thủ Thiêm Thanh tra Chính phủ ghi nhận tất cả ý kiến, hồ sơ do người dân cung cấp
21:31 27/11/2020