Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu (GCB) - Khu vực châu Á vừa được TI công bố cho thấy, gần 50% số người đưa hối lộ là do bị yêu cầu, trong khi 32% trong số những người sử dụng kết nối cá nhân cho biết họ sẽ không nhận được dịch vụ nếu không làm điều này.

Vua kheNhững kết quả mà TI thu thập được dựa trên cuộc khảo sát thực hiện từ ngày 17/6 đến ngày 17/7 năm nay đối với 2.000 công dân Ấn Độ.

Báo cáo cho biết: “Với tỷ lệ hối lộ cao nhất (39%) trong khu vực, Ấn Độ cũng có tỷ lệ người sử dụng kết nối cá nhân để tiếp cận các dịch vụ công cao nhất (46%).

Hối lộ trong các dịch vụ công tiếp tục là một vấn đề lớn ở Ấn Độ. Báo cáo cho biết, quy trình quan liêu, chậm chạp, thủ tục hành chính phức tạp không cần thiết và khuôn khổ quy định không rõ ràng buộc người dân phải tìm kiếm những giải pháp thay thế để tiếp cận các dịch vụ cơ bản thông qua mạng lưới thân quen và tham nhũng vặt.

Vua khe“Cả chính quyền cấp quốc gia và cấp bang cần hợp lý hóa các quy trình hành chính đối với dịch vụ công, thực hiện những biện pháp phòng ngừa để chống hối lộ và gia đình trị, đồng thời đầu tư vào các nền tảng trực tuyến thân thiện với người dùng để cung cấp các dịch vụ công thiết yếu một cách nhanh chóng và hiệu quả", theo TI.

Vua kheTại Ấn Độ, 89% cho rằng tham nhũng trong Chính phủ là một vấn đề lớn, 18% đưa hối lộ để đổi lấy phiếu bầu và 11% có trải nghiệm về bóc lột tình dục hoặc biết ai đó bị bóc lột tình dục.

Mặc dù việc tố giác tham nhũng là rất quan trọng để hạn chế sự lan rộng, nhưng đa số công dân ở Ấn Độ (63%) lại nghĩ rằng, nếu báo cáo tham nhũng, họ sẽ bị trả thù.

Tuy nhiên, khoảng 63% người được khảo sát vẫn cho rằng, Chính phủ đang làm tốt việc giải quyết tham nhũng, trong khi 73% nhận định cơ quan chống tham nhũng của họ đang làm tốt trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Sau Ấn Độ, Campuchia có tỷ lệ hối lộ cao thứ hai với 37%, tiếp theo là Indonesia (30%) trong khi Maldives và Nhật Bản duy trì tỷ lệ hối lộ nói chung thấp nhất (2%), tiếp theo là Hàn Quốc (10%) và Nepal (12%).

Đức Anh