Kinh tế toàn cầu có thể mất ổn định dù sắp có vắcxin phòng COVID-19
09:58 28/11/2020