Nhà lãnh đạo Triều Tiên cách chức hai quan chức cấp cao vì tham nhũng
19:25 29/02/2020