Kỳ X Không thực hiện báo cáo, giải trình, phạt đến 20 triệu
06:35 27/11/2020