Phó Thủ tướng nêu ba vấn đề mà ngành du lịch cần tập trung đẩy mạnh
22:40 28/11/2020