Vua kheĐó là thông tin được Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết tại hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND TP với các Tổ Đại biểu và Thường trực HĐND 24 quận, huyện diễn ra ngày 24/11.

Vua kheTại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị Tổ Đại biểu HĐND TP có văn bản gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP tổng hợp có ý kiến tham mưu Thường trực HĐND TP có văn bản gửi UBND TP chuẩn bị và trả lời những vấn đề cử tri đặt ra như vấn đề quy hoạch treo, ô nhiễm môi trường…

Đối với sự băn khoăn, lo lắng của cử tri khi triển khai chính quyền đô thị không còn tổ chức HĐND quận, phường, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy đã có chỉ đạo giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp cùng Ban Cán sự Đảng UBND TP tham mưu nội dung cụ thể liên quan; trong đó có trách nhiệm của Đảng đoàn HĐND TP sẽ cùng tham gia bố trí sắp xếp cán bộ chuyên trách…

Vua kheĐối với vấn đề chính quyền đô thị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cũng cho biết: Khi có Nghị quyết của Quốc hội thì TP sẽ triển khai ngay các thao tác chuẩn bị cho việc xây dựng chính quyền đô thị TP. Trong đó, có vấn đề liên quan chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội, HĐND sắp tới. UBND TP đang chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu cho UBND TP, Thành ủy các nội dung chỉ đạo cho chuẩn bị bầu cử sắp tới.

Theo dự kiến, ngày 10/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp thông qua Nghị quyết về xây dựng TP Thủ Đức, liên quan đến 3 quận gồm 2, 9, Thủ Đức. Hiện nay, TP đang chuẩn bị mọi vấn đề liên quan và khi có Nghị quyết TP sẽ vận hành ngay…

Tuấn Minh