Việt Nam đánh giá cao Trung Quốc trong chia sẻ thông tin, kinh nghiệm ứng phó với Covid-19
12:30 27/11/2020